Prowadzone rejestry i ewidencje


 1. ewidencja przesyłek wpływajacych i wychodzących
 2. ewidencja delegacji służbowych
 3. rejestr umów o używanie samochodów osobowych
 4. ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 5. rejestr skarg i wniosków
 6. rejestr decyzji administracyjnych
 7. ewidencja pieczęci służbowych i stempli
 8. rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 9. rejestr wypadków przy pracy
 10. rejestr wniosków o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego
 11. rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 12. ewidencja czasu pracy
 13. składnica akt dokumentacji szkolnej
 14. książka zarządzeń
 15. książka kontroli
 16. rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 17. ewidencja środków trwałych
 18. księgi inwentarzowe
 19. rejestr faktur
 20. rejestr zamówień publicznych
 21. księga uczniów
 22. ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 23. ewidencja udostępniania danych
 24. księga zastępstw
 25. rejestr wycieczek i wyjazdów
 26. rejestr wydanych legitymacji
 27. rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 28. rejestr wypadków uczniów
 29. książka druków ścisłego zarachowania
 30. rejestr czytelników biblioteki szkolnej
 31. rejestr wypożyczeń książek
Informacja wytworzona przez:
Ireneusz Twardzik
email: itwardzik@lo1-wodzislaw.pl tel.:324560065 w.49 fax: 324553164
, w dniu:  10‑01‑2018 13:58:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Twardzik
email: itwardzik@lo1-wodzislaw.pl tel.:324560065 w.49 fax: 324553164
, w dniu:  10‑01‑2018 13:58:15
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2018 14:01:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie